برهان امکان و وجوب در رویارویی با نقدهای راسل، هیوم و کانت
65 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی » بهار 1386 - شماره 8 (20 صفحه - از 155 تا 174)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برهانامکان و وجوب که ازمهمترین برهان های اثبات وجود خدا به شمار می اید، در گذر اندیشه های بشری جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. در میان اندیشمندان، در طول تاریخِ اندیشه های مربوط به مبدأ هستی، فیلسوف و متفکر بزرگی را نمی توان یافت؛ مگر اینکه به گونه ای با این برهان روبه رو شده است. و این برهان از همین رهگذر تقریرها و نقدهای گوناگونی را به خود دیده است.در این نوشتار، به یکی ازتقریرهای برهان یاد شده را به دلیل ویژگی های قابل توجه اش، برگزیده ایم و نقدهای راسل، هیوم و کانت به آن مطرح و پاسخ آنها را بیان کرده ایم. به ما امتیاز تقریر مورد نظر« رسایی عبارتهای به کاررفته و نیفتادن در دام تسلسل و بطلان آن» است.