عدل الاهی از نگاه پلانتینجا و شهید مطهری
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه