عدل الاهی از نگاه پلانتینجا و شهید مطهری
23 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه